top of page
Screen Shot 2021-06-29 at 3.09_edited.jpg

Các lựa chọn thay thế

Dự án

Welcome to The Alternatives Project

The Alternatives Project (TAP) is a diverse, transnational collective of progressive academics, union members, civil society activists, and social movement participants concerned with building a global collective critical voice-oriented towards education and societal transformation.

TAP envisions and works towards a radical rethinking of education and society globally. Learn more about TAP, read its statement, and view its web resources by clicking on the links below.

Ảnh của Bret Scheinfeld

Giáo dục Tư pháp cho

Chuyển đổi xã hội:

Khung hành động

Chúng tôi tin rằng các thỏa thuận xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục hiện tại tái tạo các quan hệ quyền lực ...

Kết nối với các nguồn lực khác nhau liên quan đến các vấn đề và công việc của Dự án Giải pháp Thay thế (TAP)

Có một vài câu hỏi?

Bạn muốn chia sẻ một sự kiện, tài nguyên hoặc tổ chức?

bottom of page