IMGP3866.jpg

Các lựa chọn thay thế

Dự án

Ảnh của Bret Scheinfeld

Giáo dục Tư pháp cho

Chuyển đổi xã hội:

Khung hành động

Chúng tôi tin rằng các thỏa thuận xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục hiện tại tái tạo các quan hệ quyền lực ...

Kết nối với các nguồn lực khác nhau liên quan đến các vấn đề và công việc của Dự án Giải pháp Thay thế (TAP)

 

Có một vài câu hỏi?

Bạn muốn chia sẻ một sự kiện, tài nguyên hoặc tổ chức?