top of page
Hãy tham gia TAP và các học giả có ý thích tại hội nghị CIES ảo vào tháng 4. Lần đầu tiên, hội nghị bao gồm một chuyên đề, Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21: Các giải pháp thay thế toàn cầu cho chế độ phụ hệ, Chủ nghĩa tư bản chủng tộc và Biến đổi khí hậu. Các phiên bên dưới:
Final_2021CIES thematic track flyer.jpeg
bottom of page