top of page

UPCOMING EVENTS

CIES Panels - March 6th-14th, 2024, Miami, FL
21st Century Educational Alternatives: Confronting Racial Capitalism, Patriarchy, Militarism, and the Climate Crisis

PAST EVENTS

March for Justice Protest - March 10, starting at Noon in Miami

March & Rally Flyer w roadmap_March 10-2.jpg
  • Instagram

Solidarity Against Reactionary Movements in Education

flyer 333.jpg
  • Instagram
cies2024logo.png

CIES 2024 Conference (Miami) “The Power of Protest” Call for Proposals

Thematic Sessions - 21st Century Educational Alternatives: Confronting Racial Capitalism, Patriarchy, Militarism, and the Climate Crises sponsored by The Alternatives Project (TAP)
    
CALL FOR PROPOSALS HAS PASSED. WE WILL SEE YOU IN MARCH 2024.

a5f5628a-d0b4-408d-b799-2d4e40f6d0b0.jpeg

Global Tapestry of Alternatives Gathering in August,2023

Screenshot 2023-06-21 at 09.34_edited.jpg

Use Passcode: $0A7VBw?h5

Screenshot 2023-01-31 at 12.44_edited.jpg

The Alternatives Project Program at CIES 

TAP on TAPAS Webinar: There are Plenty of Alternatives!

In this webinar, TAP bring together five other organizations to share, celebrate, and discuss their outstanding work in examining, fostering,

and enhancing global efforts to find education, social,

economic, and political alternatives to

transform dysfunctional existing systems.           (download video here for scrolling version)

 

The five organizations and their representatives include:

Franco Augusto from REEVO, a international collective project that since 2012 promotes the collaborative construction of knowledge and networks about alternatives to learning and unconventional educational experiences from a critical, collaborative, open, and non-commercial perspective.

 

Udi Mandel from ECOVERSITIES, an organization about learners and communities reclaiming diverse knowledges, relationships, and imaginations to design new approaches to higher education.

Amanda Janoo from WEAll WELLBEING ECONOMY ALLIANCE, a collaboration of organizations, alliances, movements, and individuals working on a well-being economy, delivering human and ecological well-being.

 

Gar Alperovitz from THE NEXT SYSTEM PROJECT, an initiative of The Democracy Collaborative aimed at bold thinking and action to address the systemic challenges we face now and in coming decades, functioning as a research and development lab for political-economic alternatives.

Ashish Kothari from the GLOBAL TAPESTRY OF ALTERNATIVES, which seeks to build bridges between networks of Alternatives around the globe and promote the creation of new processes of confluence.

Book Launch: Realizing the Abidjan Principles on the Right to Education: Human Rights, Public Education, and the Role of Private Actors in Education

Ngày 6 tháng 5, 8:00 sáng, giờ PDT

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Sự đồng cảm là yếu tố then chốt để có một khái niệm sâu sắc hơn và mở rộng hơn về trách nhiệm xã hội. Khi sự đồng cảm phát triển, nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta với đồng loại và phi nhân loại cũng tăng theo. Hãy tham gia cùng các thành viên hội thảo khi chúng ta thảo luận về 8 bộ phim có chủ đề “VIỆC LÀM VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI.”

Ngày 6 tháng 5, 8:00 sáng, giờ PDT

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Sự đồng cảm là yếu tố then chốt để có một khái niệm sâu sắc hơn và mở rộng hơn về trách nhiệm xã hội. Khi sự đồng cảm phát triển, nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta với đồng loại và phi nhân loại cũng tăng theo. Hãy tham gia cùng các thành viên hội thảo khi chúng ta thảo luận về 8 bộ phim có chủ đề “VIỆC LÀM VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI.”

Screen Shot 2021-06-14 at 10.29.00 AM.pn

Ngày 6 tháng 5, 8:00 sáng, giờ PDT

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Sự đồng cảm là yếu tố then chốt để có một khái niệm sâu sắc hơn và mở rộng hơn về trách nhiệm xã hội. Khi sự đồng cảm phát triển, nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta với đồng loại và phi nhân loại cũng tăng theo. Hãy tham gia cùng các thành viên hội thảo khi chúng ta thảo luận về 8 bộ phim có chủ đề “VIỆC LÀM VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI.”

TAP joins Education International's Blog to discuss Educational Justice for Societal Transformation 

As schools globally begin to host students in person once again, TAP discusses what educational justice must look like for the generations to come. View this short blog post to learn more about TAP's vision for education and societal transformation.  

EI blog post.jpeg

Hội đồng phim CIES thảo luận về 8 bộ phim dựa trên chủ đề “VIỆC LÀM VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI”

Ngày 6 tháng 5, 8:00 sáng, giờ PDT

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Sự đồng cảm là yếu tố then chốt để có một khái niệm sâu sắc hơn và mở rộng hơn về trách nhiệm xã hội. Khi sự đồng cảm phát triển, nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta với đồng loại và phi nhân loại cũng tăng theo. Hãy tham gia cùng các thành viên hội thảo khi chúng ta thảo luận về 8 bộ phim có chủ đề “VIỆC LÀM VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI.”

global youth caucus_28_May.png

May 19th, 7:30AM PDT

 

TAP joins the Global Student Forum in promoting this event to promote the global environmental justice movement.

The goal of this summit is to find new ways in which the student-led environmental justice movement and the formal student movement can work together more closely, specifically in terms of seizing organizational synergies on the national and regional level and coordinating activism and advocacy agendas. 

Click here for more details and to register.

Cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ / SA / Palestine

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Ngày 30 tháng 3 9:00 sáng theo giờ PDT

Cuộc họp kỷ niệm giữa Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Xã hội học (CSRP) và Trung tâm Quyền Giáo dục và Chuyển đổi (CERT) Neville Alexander.

TAP hân hạnh thông báo cho sự kiện quan trọng này.

March 30 2021 Radical Capitalism.jpeg

Đối đầu với COVID-19: Phương pháp tiếp cận của Cuba trong việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Ngày 22 tháng 4 từ 12:00 trưa đến 1:30 chiều theo giờ PDT

Tham gia cùng Tiến sĩ. Helen Yaffe và Valia Rodriguez để tìm hiểu thêm về phản ứng của Cuba đối với COVID-19 và những gì có thể học được từ cách tiếp cận này trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

TAP hân hạnh thông báo cho sự kiện quan trọng này.

Ngày 14 tháng 4 11:00 sáng theo giờ PDT

Hãy cùng Maria Ron Balsera tham gia hội thảo trên web về quyền con người được giáo dục và những thách thức dành riêng cho các nước Latinh và được chia sẻ trên toàn cầu. Phiên họp được tổ chức bằng tiếng Tây Ban Nha.

Dự án thay thế: Giáo dục công bằng để chuyển đổi xã hội

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Tham gia cùng các thành viên TAP Steven Klees, Frank Adamson, David Archer, Sangeeta Kamat, Carol Anne Spreen và Antonia Wulff để có buổi thuyết trình chính thức tại CIES 2021.

CIES_2021_Logo_edited.jpg

Ngày 28 tháng 4 từ 11:45 sáng đến 1:15 chiều theo giờ PDT

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

TAP ra mắt sách thành viên - Lương tâm của một người cầu tiến

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Ngày 28 tháng 4 từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng theo giờ PDT

Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường và giáo dục có thể đóng góp như thế nào?


Làm thế nào chúng ta có thể thách thức tốt hơn tai họa của việc tư nhân hóa rộng rãi các dịch vụ công như giáo dục?

Các khả năng cho một phương pháp sư phạm phê bình rộng rãi là gì?

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Tham gia cùng thành viên sáng lập TAP, Steven Klees khi anh ấy xem trước cuốn sách mới của mình, Lương tâm của một người cầu tiến, tìm cách trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách và cách lấy bản sao của riêng bạn, vui lòng nhấp vào đây .

bottom of page