top of page
Các tổ chức hoạt động vì công bằng khí hậu

Hiệp ước Người bản địa Châu Á -

Tổ chức khu vực cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền của người bản địa, cũng như xây dựng sự hợp tác và đoàn kết của các phong trào bản địa ở Châu Á.

Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương về Phụ nữ, Luật pháp và Phát triển -

Mạng lưới các tổ chức nữ quyền và các nhà hoạt động cá nhân ở Châu Á Thái Bình Dương hoạt động vì quyền con người của phụ nữ và công lý phát triển.

Phát triển vượt xa -

Một nhóm làm việc toàn cầu tập trung vào các điểm giao cắt và vướng mắc của giai cấp, chủng tộc, giới tính, đẳng cấp, thuộc địa và các mối quan hệ săn mồi với Tự nhiên.

Trung tâm Quyền kinh tế và Xã hội -

"một tổ chức quốc tế phi chính phủ đấu tranh chống lại đói nghèo và bất bình đẳng bằng cách thúc đẩy quyền con người như các nguyên tắc chỉ đạo của công bằng kinh tế và xã hội"

Trung tâm Hiểu biết về Thịnh vượng Bền vững -

Tổ chức nghiên cứu với sự tài trợ của Vương quốc Anh nhằm phát triển nghiên cứu và tư duy về khái niệm thay thế về sự thịnh vượng trong một thế giới sau tăng trưởng.

Dữ liệu cho Tiến độ -

"Chúng tôi là một nhóm đa ngành gồm các chuyên gia sử dụng các kỹ thuật hiện đại trong khoa học dữ liệu để hỗ trợ các nhà hoạt động và mục tiêu tiến bộ."

Dân chủ hóa Công việc -

Một nhóm hơn 6.000 người ký tên từ khắp nơi trên thế giới cam kết dân chủ hóa công việc và duy trì sự sống trên hành tinh này.

Những người bạn của MST -

Đây là trang web chính thức bằng tiếng Anh của Phong trào Công nhân không có đất ở Brazil, với các thông tin cập nhật nhất quán về cuộc đấu tranh giáo dục và xã hội của họ cũng như các diễn biến chính trị khác ở Brazil.

Đối thoại Toàn cầu về Thay đổi Hệ thống -

Mục tiêu của Đối thoại Toàn cầu về Thay đổi Hệ thống là tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các nhóm hoạt động và các phong trào xã hội, cho phép họ chia sẻ phân tích, kinh nghiệm, ý tưởng và các giải pháp thay thế, trước các cuộc khủng hoảng về sức khỏe, xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường ngày càng gia tăng.

Sáng kiến Toàn cầu về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa -

Một tổ chức nhân quyền đã rất tích cực giải quyết vấn đề tư nhân hóa các dịch vụ công khác nhau, đặc biệt là giáo dục, y tế và nước, đồng thời yêu cầu một giải pháp thay thế công cộng bền vững và có thể ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Global Tapestry of Alternatives -

Một sáng kiến nhằm xây dựng cầu nối và liên minh giữa các mạng lưới các giải pháp thay thế triệt để cho chế độ thống trị tư bản, gia trưởng, phân biệt chủng tộc, duy trì và nhân bản của chúng ta.

Rễ Trái -

Quốc gia thành lập các nhà tổ chức và hoạt động xã hội Cánh tả muốn kết nối các cuộc đấu tranh ở cơ sở với một chiến lược giành giải phóng cho tất cả mọi người và hành tinh (do người da màu lãnh đạo).

Dự án hệ thống tiếp theo -

Một sáng kiến nhằm vào các giải pháp hệ thống cho các cuộc khủng hoảng có hệ thống - bao gồm bất bình đẳng kinh tế, bất công chủng tộc và biến đổi khí hậu - chủ yếu hướng đến Hoa Kỳ nhưng một số hoạt động quốc tế.

Các con đường dẫn đến một nền kinh tế nhân dân -

Thúc đẩy các doanh nghiệp do công nhân làm chủ, nhà ở do cộng đồng kiểm soát, hệ thống tài chính đặt con người lên trên lợi nhuận và các nền kinh tế tái tạo đảm bảo rằng con người và hành tinh đang phát triển.

Viện Hành động Nhân dân -

Được thành lập vào năm 2016 nhằm khơi dậy phong trào nắm bắt nhu cầu thay đổi ngày càng cao trong xã hội Hoa Kỳ.

Post Carbon Institute -

Tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ làm việc hướng tới các cộng đồng có khả năng phục hồi và tái bản địa hóa thông qua việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để hiểu các cuộc khủng hoảng sinh thái, kinh tế, năng lượng và công bằng có liên quan lẫn nhau.

Quốc tế Tiến bộ -

Nỗ lực toàn cầu nhằm đoàn kết, tổ chức và huy động các lực lượng tiến bộ đằng sau tầm nhìn chung về một thế giới đã biến đổi.

Nền dân chủ sinh thái cấp tiến -

Mạng lưới toàn cầu gồm các cá nhân cùng nhau suy nghĩ về các lựa chọn thay thế dựa trên khuôn khổ 'Dân chủ Sinh thái Cấp tiến' về phúc lợi của con người.

Regenesis -

Tập trung vào phát triển nhạy cảm về mặt sinh thái.

Phong trào Mặt trời mọc -

Phong trào thanh niên có trụ sở tại Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu và tạo ra hàng triệu việc làm tốt trong quá trình này.

Lợi thế bền vững -

Blog của chuyên gia kinh doanh về việc bán ý tưởng bền vững cho các tập đoàn.

Cộng sinh -

Mạng lưới các tổ chức tập trung vào dân chủ trực tiếp, chống phân cấp, sinh thái và kinh tế đoàn kết.

Mạng thế giới thứ ba -

Mạng lưới các tổ chức quốc tế từ miền Nam đang tìm cách nêu bật nhu cầu và quyền của các dân tộc ở miền Nam, phân phối công bằng các nguồn tài nguyên thế giới, và phát triển bền vững và công bằng về mặt sinh thái.

Diễn đàn chuyển đổi -

Mạng lưới từ cộng đồng khoa học toàn cầu tập trung vào các chuyển đổi hệ thống.

Viện xuyên quốc gia -

Một viện nghiên cứu và vận động quốc tế cam kết xây dựng một hành tinh công bằng, dân chủ và bền vững.

UPROSE -

Các tổ chức khí hậu liên thế hệ do phụ nữ da màu lãnh đạo cũng tập trung vào việc thách thức phân biệt chủng tộc.

WEAll - Liên minh Kinh tế An sinh -

WEAll là sự hợp tác của các tổ chức, liên minh, phong trào và cá nhân làm việc cùng nhau để chuyển đổi hệ thống kinh tế thành một hệ thống mang lại hạnh phúc cho con người và sinh thái.

bottom of page