ENDORSE BÁO CÁO CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, tin rằng các thỏa thuận xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục hiện tại tái tạo các mối quan hệ quyền lực tạo ra sự bất bình đẳng sâu sắc và cuối cùng sẽ đe dọa sự sống trên hành tinh. Chúng tôi ủng hộ các phương pháp sư phạm thay thế và các hệ thống giáo dục tái tạo công bằng sẽ hỗ trợ những chuyển đổi xã hội mà chúng tôi cần để tạo ra một thế giới giàu có hơn, công bằng hơn và bền vững hơn.

Các tổ chức vui lòng xác nhận tại đây

Cảm ơn bạn đã gửi,

làm mới để xem tổ chức của bạn!

Xác nhận từ các tổ chức

Full Name
Add your country
Ambarish Rai, RTE Forum
India
SES Foundation
Argentina
Regroupement Education Pour Toutes et pour Tous (REPT)
Haïti
Regroupement Education Pour Toutes et pour Tous (REPT)
Haïti
Centre de Recherche et d'Action pour le Développement (CRAD)
Haïti
Cecilia Gómez
Colombia
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Colombia
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE
Brasil
Linking the Youth of Nigeria through Exchange (LYNX)
Nigeria
Eva Da Porta
Argentina
CAMPAÑA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
México
HECTOR Bermudez RANGEL
Mexico-FRENTE TECNICO
Armando Ortega Romero
México
Child and Youth Protection Foundation(CYPF)
Nigeria
Association pour le Développement Economique Social Culturel Quartier Las Palmas Nouakchott/Sebkha
Mauritanie
SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION DU NIGER (SYNAFEN NIGER)
NIGER
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
Global
Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA)
EL SALVADOR
Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education
The Netherlands
Global Student Forum
Belgium
Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE)
United States
Post Growth Institute
Global Network
Institute for Economic Research on Innovation
South Africa
BottomUp
South Africa
UMTAPO Centre
Initiative for Social and Economic Rights (ISER)
Uganda
Global Alliance for LGBT Education Foundation
Netherlands
Institute for Economic Research on Innovation
south Africa
CADRE Critical Art and Design Revolutionary Education
South Africa
Tosamaidan development forum
6006301445